Αλμυρός Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η αρχικά προβλεπόμενη κατά τη συγκρότησή του σε σώμα στις 7/8/2020 και ως εκ τούτου λήγει την 07η Αυγούστου του έτους 2023 και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου.

Το διοικητικό συμβούλιο φέρει την ευθύνη για τη χάραξη της πολιτικής και της στρατηγικής της εταιρείας και αντικείμενό του αποτελεί:

  • Η διοίκηση και η εκπροσώπηση της εταιρίας.
  • Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και των περιουσιακών στοιχείων.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις που υπάρχουν ή συστήνονται και οι σκοποί τους δεν έρχονται σε αντίθεση με το νόμο ή τους σκοπούς της εταιρείας καθώς και για τη σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων.

Πρόεδρος

Πρόεδρος της Αλμυρός Α.Ε. είναι ο κος Ρεράκης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος

Αντιπρόεδρος της Αλμυρός Α.Ε. είναι ο κος Περυσινάκης Γρηγόριος

Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθύνων Σύμβουλος της Αλμυρός Α.Ε. είναι ο κος Βρέντζος Μιχαήλ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.” είναι:

  1. Ρεράκης Γεώργιος
  2. Περυσινάκης Γρηγόριος
  3. Βρέντζος Μιχαήλ
  4. Μιχαλάκης Ιωάννης
  5. Σαββόγλου Παναγιώτης
  6. Μπικάκης Ευάγγελος
  7. Σαλούστρος Αριστομένης

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Μέγεθος Αρχείου
pdf Απόφαση 4/2021_ΑΛΜΥΡΟΣ_Ανασυγκρότηση 379 KB
pdf ΦΕΚ Ίδρυσης ΑΛΜΥΡΟΣ Α.Ε. 69 KB
Top