Αλμυρός Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας δεν ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά διαρκεί τρία χρόνια και ανανεώνεται με νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Το διοικητικό συμβούλιο φέρει την ευθύνη για τη χάραξη της πολιτικής και της στρατηγικής της εταιρείας και αντικείμενό του αποτελεί:

  • Η διοίκηση και η εκπροσώπηση της εταιρίας.
  • Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και των περιουσιακών στοιχείων.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις που υπάρχουν ή συστήνονται και οι σκοποί τους δεν έρχονται σε αντίθεση με το νόμο ή τους σκοπούς της εταιρείας καθώς και για τη σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων.

Πρόεδρος

Πρόεδρος της Αλμυρός Α.Ε. είναι ο κος Σαββάκης Φίλιππος

Αντιπρόεδρος

Αντιπρόεδρος της Αλμυρός Α.Ε. είναι ο κος Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ

Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθύνων Σύμβουλος της Αλμυρός Α.Ε. είναι ο κος Σαμψών Δημήτριος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.” είναι:

  1. Σαββάκης Φίλιππος
  2. Μαρής Δράκος
  3. Σαμψών Δημήτριος
  4. Ντεβές Νικόλαος
  5. Μανιούδης Ματθαίος
  6. Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ
  7. Χουστουλάκης Μιχαήλ

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
pdf ΦΕΚ Ίδρυσης ΑΛΜΥΡΟΣ Α.Ε.69 KB
Top